Всички производители

Отстъпки в Зоя БГ

Работа в Зоя БГ

 

 

Свободни позиции:  

 

Закупчик и организатор доставна дейност – международни клиенти

 

Вие сте подходящи за тази работа, ако:

- Владеете писмено и говоримо английски език
- притежавате аналитични умения, позитивен и работите с лекота в екип
- Умеете да организирате добре работните задачи
- Притежавате добра компютърна грамотност, по-специално в Excel и Word

  Основните Ви задължения ще включват:

- Кореспонденция с международни клиенти и доставчици
- Анализ на продажби и прогнозиране на количества за бъдещи периоди
- Поддържане и разширяване на клиентска база данни и база доставчици
- Изготвяне и поддържане на ценови оферти (MS Excel, MS Word)

За кандидатстване, моля изпратете автобиография със снимка на адрес : [email protected]

 

Работа с клиенти "Смесен магазин 2" - ул. Неофит Рилски 63А

 

 

Вие сте подходящи за тази работа, ако:

- Обичате да комуникирате с хора
- Не се притеснявате да вършите няколко неща едновременно
- Имате познания и интерес в сферата на здравословното хранене и био козметиката
- Искате динамична работа, а не просто да пристъпвате от крак на крак
- Можете да работите на смени

Дейности и отговорности:

- Консултиране на клиенти
- Извършване на продажби
- Доставни поръчки към доставчици
- Обработка и подредба на стоки
 
Ако проявявате интерес, моля изпратете автобиография на : [email protected]

 

Работа с клиенти "Смесен магазин 1" - София, ул. Аксаков 22

 

 

Описание на длъжността:

- Работа на смени - 6 часа
- Обичате да комуникирате с хора
- Не се притеснявате да вършите няколко неща едновременно
- Имате познания и интерес в сферата на здравословното хранене

Основните задължения:

- Консултиране
- Извършване на продажби
- Доставни поръчки към доставчици
- Обработка и подредба на стоки

Ако проявявате интерес, моля изпратете автобиография на : [email protected]

 

Обработка на лични данни при кандидатстване по обява за работа

Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви (CV) и приложенията към нея, предоставени доброволно по Ваша преценка, се обработват от нас единствено при и по повод кандидатстване по обява за работа.

Съхраняваме личните Ви данни за срок до приключване на подбора за съответната позиция.

Съхраняваме и обработваме Вашите лични данни и след изтичане на този срок, само на основание изричното Ви съгласие (например за целите на бъдещ подбор). Съгласието Ви се документира в декларация по образец, утвърдена от ръководството ни и съгласувана с нашето Длъжностното лице по защита на данните. Данните, съхранявани на това основание, се пазят за срок до 3 години.

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:
"Интернет Кафе-БГ" ЕООД
гр. София, ул. “Аксаков” № 22
[email protected]