Всички производители

Отстъпки в Зоя БГ

Работа в Зоя БГ

 

Свободни позиции:  


  

HR Мениджър

 

 

Задължения:

Наблюдава и подпомага управителите на обекти по отношение на всички HR дейности свързани със служителите
Анализира резултатите от дейността по управление на служителите. Предлага решения за нейното подобряване
Адресира възникнали проблеми и спомага за спокойна и ефективна работа на екипите
Съвместно с управителите на обекти да прогнозира и планира потребностите на служителите
Изгради система за оценка на служители, както и да администрира дейността ѝ
Да консултира и подпомага осъществяването на структурни промени в компанията, свързани с наемане, освобождаване или пренасочване на служители
Да следи за микроклимата в компанията, както и да инициира и участва в дейности по неговото подобряване
Да предлага и организира мероприятия - ежегодни срещи на служителите
Да координира процеса на наемане и обучения на новите служители, както и да планира развитието им
Да познава трудовото и данъчно-осигурително законодателство, както и да следи за измененията в тях

 Изпрати ни актуална автобиография на : [email protected]

 

   

Обработка на лични данни при кандидатстване по обява за работа

Вашите лични данни, съдържащи се в автобиографията Ви (CV) и приложенията към нея, предоставени доброволно по Ваша преценка, се обработват от нас единствено при и по повод кандидатстване по обява за работа.

Съхраняваме личните Ви данни за срок до приключване на подбора за съответната позиция.

Съхраняваме и обработваме Вашите лични данни и след изтичане на този срок, само на основание изричното Ви съгласие (например за целите на бъдещ подбор). Съгласието Ви се документира в декларация по образец, утвърдена от ръководството ни и съгласувана с нашето Длъжностното лице по защита на данните. Данните, съхранявани на това основание, се пазят за срок до 3 години.

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:
"Интернет Кафе-БГ" ЕООД
гр. София, ул. “Аксаков” № 22
[email protected]