Упражняване на права във връзка с вашите лични данни

От тук можете да изпратите заявка към нас във връзка с обработката на Вашите лични данни

 

Моля, изтеглете следния формуляр, попълнете и изпратете от email адреса на вашия Зоя.БГ профил на адрес: dpo@zoya.bg

Формуляр във връзка с регламент (EC) 2016/679 (GDPR)

Разполагате със следните права, по отношение на личните Ви данни:
1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка
2. Право на коригиране на неточни лични данни
3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“)
4. Право на ограничаване на обработването
5. Право на преносимост на машинно четими данни
6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес
7. Право да възразите срещу директния маркетинг
8. Право на жалба до надзорен орган

Във връзка с упражняването на правото Ви по т.8, можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни www.cpdp.bg.

Отговор на Вашето искане ще получите в едномесечен срок от момента на получаването му от нас.

За повече информация относно всяко право поотделно моля прочете нашата Политика за поверителност.


Facebook chat