Всички производители

Отстъпки в Зоя БГ

Политика за поверителност

(В сила от 25.05.2018 г., изм. и доп. от 14.02.2022 г., изм. и доп. от 15.05.2023 г.)

Във физическите магазини “Зоя.БГ” (находящи се в гр. София, България), на електронния магазин “Зоя.БГ” (www.zoya.bg) и на блога “Кукуряк” (www.kukuriak.com) се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на рекламата, продажбата и доставката на биохрани и натурални продукти от целия свят, както и за спомагателните дейности, свързани с тях.

Здравословният начин на живот -  използването на чисти и истински съставки, опазването на околната среда и подобряването на качеството на живот на обществото, в което живеем, е наша мисия. За да осъществяваме тази дейност, ние предоставяме информация за хранителни и козметични продукти, техния произход и начин на употреба, както и сходни на тях продукти или комбинации от такива.

Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от магазини Зоя.БГ, е-магазина Зоя.БГ и блога Кукуряк e „Интернет Кафе-БГ” ЕООД, ЕИК: 130533126, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Средец, ул. “Аксаков” № 22.

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е имейл: dpo@zoya.bg


Видовете лични данни, които обработваме

I. Ние обработваме на договорно и преддоговорно основание (чл. 6, пар. 1, б. “б” от ОРЗД) следните категории данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазина „Зоя.БГ“, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазин www.zoya.bg (“Общите условия”):

●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Парола;


2. Данни за поръчка на място, направена от Вас при покупка на стоки от физически магазин „Зоя.БГ“:

●    Данни за поръчвани храни и продукти по вид и количество;
●    Данни за фактура - имена, ЕГН, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Лично и фамилно име на лицето за доставка;
●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доствка;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Статус на плащане;
●    Статус на доставката;


3. Данни за онлайн поръчка през е-магазина „Зоя.БГ“, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия, както и данни за подготовка на поръчките (преддоговорен процес по иницииране/стартиране на поръчки по телефон съгласно Общите условия):

●    Данни за поръчвани храни и продукти по вид (вкл. SKU номер на съответния продукт от е-магазина) и количество;
●    Лично и фамилно име на лицето за доставка;
●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доставка;
●    Телефонен номер, от който се инициира преддоговорния процес;
●    Имейл адрес (в преддоговорния процес);
●    Данни за фактура - имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Номер на поръчка;
●    Сума за плащане;
●    Статус на плащане;
●    Статус на доставката;
●    Съдържание на съобщения / гласова комуникация;
●    ●Трафични данни съгласно Закона за електронните съобщения или метаданни (при наличие на такива и в зависимост от комуникацията);


4. Данни за лоялни клиенти, получени при сключване на неформален или формален договор с Администратора за издаване на карта “лоялен клиент”, с която се ползва отстъпка при поръчки:

●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Телефон за връзка;


II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие (чл. 6, пар. 1, б. “а” от ОРЗД), изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

1. Данни за профила Ви в е-магазина „Зоя.БГ“:

●    Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;


2. Данни за контакт и изпратено съобщение, гласова комуникация или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина Зоя.БГ или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар на блога Кукуряк и други форми на комуникация и/или изразяване:

●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Телефонен номер;
●    Факс номер;
●    Адрес;
●    Интернет сайт;
●    Съдържание на коментара / съобщението / гласовата комуникация;
●    Трафични данни съгласно Закона за електронните съобщения или метаданни (при наличие на такива и в зависимост от комуникацията);

3. Данни за онлайн поръчка през е-магазина Зоя.БГ:

●    История на поръчките; 

4. Данни за банкова сметка за целите на възстановяване на средства:

●    Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез настройките на профила си или съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне


III. Обработваме на законово основание (чл. 6, пар. 1, б. “в” от ОРЗД), съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазина „Зоя.БГ“:

●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;


2. Данни за онлайн поръчка през е-магазина Зоя.БГ, както и данни за подготовка на поръчките:

●    Данни за поръчвани храни и продукти по вид (вкл. SKU номер на съответния продукт от е-магазина) и количество;
●    Лично и фамилно име на лицето за доставка;
●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доставка;
●    Телефонен номер, от който се инициира преддоговорния процес;
●    Имейл адрес (в преддоговорния процес);
●    Данни за фактура - имена, ЕГН, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Номер на поръчка;
●    Сума за плащане;
●    Статус и история на плащанията;
●    Статус и история на доставките;
●    История на поръчките;
●    Съдържание на съобщения / гласова комуникация;
●    Трафични данни съгласно Закона за електронните съобщения или метаданни (при наличие на такива и в зависимост от комуникацията);


3. Данни за поръчка на място:

●    Данни за поръчвани храни и продукти по вид и количество;
●    Данни за фактура - имена, ЕГН, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    лично и фамилно име на лицето за доставка;
●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доствка;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Статус на плащане;
●    Статус на доставката;


4. Данни за лоялни клиенти:

●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Телефон за връзка;


5. Данни от видеонаблюдение във физическите магазини „Зоя.БГ“

●    ●Видеозаписи от камери във физическите магазини Зоя.БГ, сървърни помещения и складовата база;


6. Данни за контакт и изпратено съобщение, гласова комуникация или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина Зоя.БГ или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар на блога Кукуряк и други форми на комуникация и/или изразяване:

●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Телефонен номер;
●    Факс номер;
●    Адрес;
●    Интернет сайт;
●    Съдържание на коментара / съобщението/ гласовата комуникация;
●    Трафични данни съгласно Закона за електронните съобщения или метаданни (при наличие на такива и в зависимост от комуникацията);

IV. Обработваме въз основа на легитимен интерес (чл. 6, пар. 1, б. “е” от ОРЗД), следните данни:

1. Данни за профила Ви в е-магазина „Зоя.БГ“:

●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;


2. Данни за поръчка на място:

●    Данни за поръчвани храни и продукти по вид и количество;
●    Данни за фактура - имена, ЕГН, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Лично и фамилно име на лицето за доставка;
●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доставка;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Статус на плащане;
●    Статус на доставката;
●    Видеозаписи от камери, разположени в физическите магазини Зоя.БГ


3. Данни за онлайн поръчка през е-магазина Зоя.БГ, както и данни за подготовка на поръчките:

●    Данни за поръчвани храни и продукти по вид (вкл. SKU номер на съответния продукт от е-магазина) и количество;
●    Лично и фамилно име на лицето за доставка;
●    Адрес за доставка - държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доставка;
●    Телефонен номер, от който се инициира преддоговорния процес;
●    Имейл адрес (в преддоговорния процес);
●    Данни за фактура - имена, ЕГН, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Номер на поръчка;
●    Сума за плащане;
●    Статус и история на плащанията;
●    Статус и история на доставките;
●    История на поръчките;
●    Съдържание на съобщения / гласова комуникация;
●    Трафични данни съгласно Закона за електронните съобщения или метаданни (при наличие на такива и в зависимост от комуникацията);


4. Данни за лоялни клиенти:

●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Телефон за връзка;


5. Данни от видеонаблюдение във физическите магазини Зоя.БГ

●    ●Видеозаписи от камери във физическите магазини Зоя.БГ, сървърни помещения и складовата база;

 


6. Данни за контакт и изпратено съобщение, гласова комуникация или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина Зоя.БГ или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на коментар на блога Кукуряк и други форми на комуникация и/или изразяване:

 

●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Телефонен номер;
●    Факс номер;
●    Адрес;
●    Интернет сайт;
●    Съдържание на коментара / съобщението / гласовата комуникация;
●    Трафични данни съгласно Закона за електронните съобщения или метаданни (при наличие на такива и в зависимост от комуникацията);

 

Цели на обработката на личните данни

1. Данните за профила Ви в е-магазина Зоя.БГ се обработват за целите на:

●    Встъпване в договорни отношения;;
●    Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи - технически логове;
●    Доставка на поръчани продукти;
●    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
●    Верификация чрез изпращане на имейл или обаждане за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
●    Автентикация при влизане в профила Ви;
●    Изпращане на съобщения чрез имейл, конвенционална поща, SMS, ОТТ (Viber и др,), RCS, телефонно обаждане, VoIP и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна. Данни за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на наши собствени сходни продукти или услуги могат да се обработват и при хопотезата на чл. 261, ал. 2 от Закона за електронните съобщения, когато данните Ви за контакт по електронен път са получени при сходна търговска сделка за предоставяне на наши продукти или услуги;
●    Уведомяване/нотификация чрез имейл, конвенционална поща, SMS, ОТТ (Viber и др,), RCS, телефонно обаждане, VoIP и/или push нотификации във връзка с поръчка или промени по относимата регулация на отношенията;
●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
●    Имплементация / експлоатация на управленска информационна система (ERP);;
●    Защита на законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства, както и в извънсъдебни процедури;


2. Данните за поръчка на място се обработват за целите на:

●    Встъпване в договорни отношения;
●    Доставка на поръчани храни и продукти;
●    Информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
●    Изпращане на съобщения чрез имейл, конвенционална поща, SMS, ОТТ (Viber и др,), RCS, телефонно обаждане, VoIP и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна. Данни за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на наши собствени сходни продукти или услуги могат да се обработват и при хопотезата на чл. 261, ал. 2 от Закона за електронните съобщения, когато данните Ви за контакт по електронен път са получени при сходна търговска сделка за предоставяне на наши продукти или услуги;
●    Уведомяване/нотификация чрез имейл, конвенционална поща, SMS, ОТТ (Viber и др,), RCS, телефонно обаждане, VoIP и/или push нотификации във връзка с поръчка или промени по относимата регулация на отношенията;
●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
●    Предотвратяване на загуби, както и за откриване и предотвратяване на злоупотреби при подаването, регистрирането и доставката на поръчки;
●    Имплементация / експлоатация на управленска информационна система (ERP);
●    Защита на законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства, както и в извънсъдебни процедури;


3. Данните за онлайн поръчка през е-магазина Зоя.БГ, както и данни за подготовка на поръчките, се обработват за целите на:

●    Встъпване в договорни / преддоговорни отношения;
●    Доставка на поръчани храни и продукти;
●    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
●    Изпращане на съобщения чрез имейл, конвенционална поща, SMS, ОТТ (Viber и др,), RCS, телефонно обаждане, VoIP и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна. Данни за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на наши собствени сходни продукти или услуги могат да се обработват и при хопотезата на чл. 261, ал. 2 от Закона за електронните съобщения, когато данните Ви за контакт по електронен път са получени при сходна търговска сделка за предоставяне на наши продукти или услуги;
●    Уведомяване/нотификация чрез имейл, конвенционална поща, SMS, ОТТ (Viber и др,), RCS, телефонно обаждане, VoIP и/или push нотификации във връзка с поръчка или промени по относимата регулация на отношенията;
●    Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
●    Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
●    Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;
●    Имплементация / експлоатация на управленска информационна система (ERP);
●    Защита на законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства, както и в извънсъдебни процедури;


4. Данните за контакт и изпратено съобщение, гласова комуникация или публикуван коментар се обработват за целите на:

●    Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение, гласова комуникация или на публикуван коментар;
●    Осъществяване на комуникация с Вас, вкл. уведомяване/нотификация чрез имейл, конвенционална поща, SMS, ОТТ (Viber и др,), RCS, телефонно обаждане, VoIP и/или push нотификации във връзка с поръчка, съобщение или коментар, както и във връзка с промени по относимата регулация на отношенията;
●    Подобряване и контрол по качеството на обслужване на клиентите;
●    Защита на законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства, както и в извънсъдебни процедури;


5. Данните за лоялни клиенти се обработват за целите на:

●    Изпълнение на договорни задължения за прилагане на отстъпка от цената при поръчки;
●    Удостоверяване и идентификация на качеството “лоялен клиент” и изходящите от това права;
●    Изпращане на съобщения чрез имейл, конвенционална поща, SMS, ОТТ (Viber и др,), RCS, телефонно обаждане, VoIP и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна. Данни за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на наши собствени сходни продукти или услуги могат да се обработват и при хопотезата на чл. 261, ал. 2 от Закона за електронните съобщения, когато данните Ви за контакт по електронен път са получени при сходна търговска сделка за предоставяне на наши продукти или услуги;
●    Уведомяване/нотификация чрез имейл, конвенционална поща, SMS, ОТТ (Viber и др,), RCS, телефонно обаждане, VoIP и/или push нотификации във връзка с поръчка или промени по относимата регулация на отношенията;
●    Имплементация / експлоатация на управленска информационна система (ERP);
●    Защита на законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства, както и в извънсъдебни процедури;

 

6. Данните от видеонаблюдение във физическите магазини Зоя.БГ се обработват за целите на:

●    Проследяване на инциденти и нарушения;
●    Предотвратяване и докладване на престъпления в нашите магазини;
●    Защита на законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства, както и в извънсъдебни процедури;


7. Данните за банкова сметка се обработват за целите на:

●    Възстановяване на парични средства при осъществяване на рекламация и/или надвзета / погрешно преведена парична сума;
●    Имплементация / експлоатация на управленска информационна система (ERP);;
●    Защита на законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства, както и в извънсъдебни процедури;

 

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно със Зоя.БГ

1. Използваме следните доставчици на облачни услуги, хостинг, обратно прокси (reverse proxy), CDN, сървъри / клъстери и колокация:

●    “НС 1” ООД, с ЕИК: 175018740 - предоставят предоставят хостинг нужди, като за целта използват услугите на подизпълнител “ТЕЛЕПОИНТ” ООД, с ЕИК: 175424163. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://www.ns1.bg/privacy.php
●    “ТЕЛЕПОИНТ” ООД, с ЕИК: 175424163 - извършват колокация на резервираност (backup) на сървъри, ползвани от „Зоя.БГ“ и са подизпълнител на “НС 1” ООД, посредством техния датацентър в гр. София на ул. "Овче поле" № 122. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://telepoint.bg/files/Politika_za_poveritelnost_clients_BG.pdf
●    Cloudflare, Inc. - осъществяват за нас услугата обратно прокси (reverse proxy), DNS и CDN (content delivery network). Cloudflare, Inc участва в програмата Privacy Shield и има действащ сертификат за съответствие, който можете да видите на следния адрес: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active#privacy-policy-1. Тяхната политика за поверителност се намира на следния адрес: https://www.cloudflare.com/security-policy/


2. Консултанти и доставчици в различни сфери за целите на поддържане и подобряване качеството на услугите, които Ви предоставяме, за отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства. Тези от тях, които ползване регулярно, в допълнение на ангажирани адвокати, данъчни консултанти, счетоводители и др. сходни, са следните:

●    “ГЕНСОФТ” ЕООД, с ЕИК: 121497880 - предоставят лицензиран специализиран софтуер за складова дейност, търговия и отчетност, внедрен в работния процес на Администратора. Повече за тях можете да научите на тяхната интернет страница: http://gensoft.bg/
●    “ДИДЖИТАЛ ФОРМАТ” ЕООД, с ЕИК: 131388712 - предоставят консултантски услуги при информационно осигуряване и техническа поддръжка на използваната от нас апаратура;
●    “МИКРОИНВЕСТ” ООД, с ЕИК: 831826092 - предоставят поддръжка на счетоводния софтуер “Microinvest Делта Pro”;
●    Куриерски фирми за доставка: Еконт, Спиди, Арамекс, DHL, TNT и др.;
●    Sand Dune Mail Ltd. (SMTP2GO), осъществяват техническа свързаност при изпращане на маркетинг / нотификационни съобщения (имейл). Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://www.smtp2go.com/privacy/;
●    Mailjet SAS, с ЕИК: 524 536 992 - осъществяват техническа свързаност при изпращане на маркетинг / нотификационни съобщения (имейл); Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://www.mailjet.com/privacy-policy/;
●    ЛИНК Мобилити България” ЕАД, с ЕИК: 131384920 - осъществяват техническа свързаност при изпращане на маркетинг / нотификационни съобщения (SMS, ОТТ, RCS). Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://linkmobility.com/privacy/;
●    ONLINECITY.IO ApS, VAT-nr.: DK-27364276 - осъществяват резервна техническа свързаност при изпращане на маркетинг / нотификационни съобщения (SMS) през платформата GatewayAPI.com. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://gatewayapi.com/security-and-compliance/;
●    Доставчици на услуги по: анализ и оптимизация на търговски данни; разработване и имплементация на дизайн, фронт енд, бек енд; и/или  създаване на маркетингово и рекламно съдържание, управление на социални канали и медии, създаване и управление на видео и графично съдържание и текстове; като: "Суич 93" ООД, ЕИК: 205447904; "Мишмаш ИО Сървисиз" ЕООД, ЕИК 206466380; "КАБУУМ" ЕООД, ЕИК: 204897485;
●    “НАВТЕХ ГРУП” ЕООД, ЕИК: 200344206 - услуги във връзка с имплементация / експлоатация на управленска информационна система (ERP);
●    „Прайс Интернешънъл“ ЕООД, ЕИК: 131194611 - предоставят услуги тип телефонна централа. Можете да се запознаете с техните политики за поверителност на следния адрес: https://callflowlab.com/;;


3. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.


Данните се обработват за следните срокове:

1. Данни, предоставени на договорно основание:

●    Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка; при липса на поръчка - до изтриване на профила чрез функционалностите на е-магазина или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро; Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.
●    Данни за поръчки (онлайн и на място) - до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.
●    Данни за лоялни клиенти - до прекратяване на договора.


2. Данни във връзка с събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;


3. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазина или блога или чрез изтриване, а по отношение на е-магазина - и до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро; Предоставените данни свързани с банковата Ви сметка се заличават след осъществяване на коригиращия банков превод, по повод на който са събрани, и документиране на факта на превода за нуждите на защита правните интереси на „ИНТЕРНЕТ КАФЕ-БГ“ ЕООД; Вашите данните на блога Кукуряк са свързани с публикуваните от Вас коментари под статии и видеа, поради което представляват упражняване на Вашето конституционно право на свободно изразяване в избран от Вас формат и съдържание. Затова не се определя краен срок, след изтичането на който се преустановява тяхната обработка, а вместо това Ви се предоставя възможност да премахнете публикуваното съдържание, като упражните правата си на субект на данни съгласно предписаната в настоящата Политика форма и начин. Когато съдържанието на конкретен коментар съдържа обидни думи или фрази, позорящи, клеветнически и/или уронващи доброто име на Администратора твърдения, Администраторът има правото въз основа на свои или на трети лица легитимни интереси да свали съдържанието на коментара от своите сайтове.


4. Данни от видеонаблюдение във физическите магазини „Зоя.БГ“ - видеозаписите се съхраняват до 60 дни от тяхното създаване;

 

5. Съдържание на гласова комуникация - записите от разговори се съхраняват до 12 месеца от тяхното създаване;

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.


Вашите права във връзка с личните Ви данни

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

●    По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;


2. Право на коригиране на неточни лични данни

●    Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите през Вашия профил през мобилното приложение или като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;


3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

●    Отпадане на необходимостта от обработка;
●    Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
●    Незаконна обработка на данни;
●    Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.


4. Право на ограничаване на обработването, когато:

●    се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
●    обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
●    при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
●    е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

●    предоставяме данните директно на Вас; или
●    при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;


6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

●    Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.


7. Право да възразите срещу директния маркетинг:

●    Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.


8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и са разположени физическите магазини Зоя.БГ, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.


Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Ако имате регистрация за Зоя.БГ, Вие можете да използвате автоматичната форма за упражняване на права като субект на данни, намираща се на профила Ви в е-магазина.
Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Не използваме автоматизирани алгоритми и/или профилиране.
 

Използване на “бисквитки”

Относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на е-магазина Зоя.БГ и блога Кукуряк, можете да се информирате от нашата Политика за използване на “бисквитки”.Facebook chat